Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wil zeggen dat in het ontwerp en tijdens het bouwproces zo bewust mogelijk met het milieu wordt omgesprongen. Voor Princenlant betekent dit dat koude- en warmteopslag (KWO) straks op natuurlijke wijze de verwarming en de koeling van de woningen verzorgt. Een primeur! Voor het eerst in de Boxtelse geschiedenis wordt gebruik gemaakt van aardwarmte bij nieuwe woningbouw. Dit biedt álle 220 woningen gegarandeerd wooncomfort, zonder het milieu onnodig te belasten. Een ‘groene’ benadering van het bouwproces dus, die al bij de basis begint. Want Hurks kiest voor een hydrologisch neutrale bouwwijze, waarbij het riool door middel van een gescheiden systeem wordt ontzien en het vuil- en hemelwater apart wordt afgevoerd. Om de bodemgesteldheid hydrologisch neutraal te houden, worden er retentiegebieden aangelegd om regenwater tijdelijk op te slaan en langzaam in de grond te laten verdwijnen. Princenlant is een ‘natuurlijk’ project. Letterlijk en figuurlijk.

Duurzaam Boxtel

Duurzaamheid omvat de balans tussen economische, sociale en ecologische elementen in de samenleving. Niet alleen in het hier en nu, maar ook verderop en later. In de visie van de gemeente Boxtel spelen overheid, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke organisaties hier allemaal een rol in. Bovendien hebben zij de taak anderen te stimuleren bewust duurzaam te handelen, te produceren en te leven. Om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven nu, maar ook voor de generaties na ons.

Duurzaamheid: meer dan materialen en alternatieve energiebronnen
Bij duurzaamheid denkt gemeente Boxtel niet alleen aan materialen en alternatieve energiebronnen, zoals dubbel glas en zonnepanelen. Er worden ook hoge ambities gesteld aan de groene inrichting van het gebied Princenlant en een efficiënt ruimtegebruik.

Duurzaam Ontwikkelen

Hurks vastgoedontwikkeling is niet de enige onderneming met progressieve milieu-ideeën. Het verschil in benadering ten opzichte van collega-bedrijven is dat Hurks haar visie met haar medewerkers en haar omgeving deelt. Wie duurzaam wil ontwikkelen en bouwen, moet dat opnemen in de bedrijfsfilosofie. Dat hoeft niet expliciet: er werd geen kernwaarde milieu binnen Hurks geformuleerd, maar bestaande kernwaarden worden wel naar het milieu vertaald. Hurks vastgoedontwikkeling koppelt zijn verantwoordelijkheidsbesef in dit kader aan de kernwaarden continuďteit en maatschappelijke betrokkenheid. Een aanpak die om een nadrukkelijk draagvlak vanuit de directie vraagt én een gedreven initiatiefnemer die de milieuambities uitdraagt en coördineert. De gemeente Boxtel is zo’n initiatiefnemer.

Hurks' milieuambities:
- Hurks profileert zich als een vastgoedspeler
  met aandacht voor milieuverantwoordelijke
  ontwikkelingen;
- Met haar milieuverantwoordelijke aanpak
  onderscheidt Hurks zich in de markt,
  echter zonder zich hiermee actief
  te profileren;
- Strenge maatregelen leiden tot creativiteit;
- Ook in de vastgoedwereld rijpt het besef
  dat economische vooruitgang en denken
  aan de wereld van morgen geen tegenpolen
  zijn.

In het kader van duurzaamheid wordt in Princenlant voldaan aan de “maatlat duurzaam bouwen” van Senter Novem. Dit houdt in dat dat de gebouwen moeten voldoen aan een aantal standaard “duurzame” kaders en dat Hurks vervolgens keuzevrijheid in aanvullende duurzame maatregelen. Één van deze gestelde kaders is het toepassen van FSC-hout voor de buitenkozijnen, -ramen en -deuren. FSC staat voor verantwoord bosbeheer en verantwoord ondernemerschap gedurende de hele keten, van houtproductie tot aan houtverwerking. Hiertoe heeft Hurks een certificaat behaald om volgens de spelregels van FSC te kunnen en mogen opereren.

Duurzame energie
“Met duurzame energie is een groot algemeen belang gemoeid. Tenslotte leidt de hoge uitstoot van Co2- op termijn tot risico’s en gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan het gat in de ozonlaag en de smeltende ijskappen. Het natuurlijke evenwicht wordt momenteel op een ernstige manier verstoort. Als we allemaal een beetje aan duurzame energie bijdragen, dan leveren we op grote schaal ons aandeel aan een schonere wereld.”

Duurzaam wonen

Princenlant in Boxtel is een duurzaam woongebied, waarvoor een hoge milieu- en woonkwaliteit is geformuleerd. Het plangebied wordt ontworpen, bebouwd en beheerd op een wijze die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, waarbij bovendien wordt gelet op de behoeften van toekomstige generaties.

Comfort en kostenbeheersing
Duurzaamheid betekent naast een optimaal leefcomfort voor de bewoners, een aanzienlijke reductie van milieubelastende factoren. Ambities die in project Princenlant onder meer waar worden gemaakt met het zogenaamde systeem van Koude- en Warmte Opslag (KWO) in de bodem.

Hydreco Koude- en WarmteOpslag (KWO) van Hydreco

Voor het project Princenlant is gekozen voor het gebruik van duurzame energie. Dit betekent dat de nieuwe appartementen worden voorzien van een uniek Koude- en WarmteOpslagsysteem (KWO) van Hydreco.

Wat is KWO?
De werking van een KWO-systeem is eenvoudig. In de winter is er een overschot aan koude die we in de zomer goed kunnen gebruiken voor koeling. De zomerzon op haar beurt levert warmte die in de winter goed van pas komt voor verwarming. Met een KWO-systeem is het mogelijk om deze energieoverschotten in de bodem op te slaan voor het volgende seizoen. De bodem fungeert hierbij als een soort ‘thermosfles’.

Wat zijn de voordelen?
Door het opslaan van energie in de bodem zorgt het KWO-systeem voor aanzienlijke milieu- en energiebesparingen. Zo wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot gereduceerd. Ook zorgt het KWO-systeem voor een comfortabel leefklimaat: koel in de zomer en warm in de winter. Er wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming. Radiatoren zijn overbodig, waardoor extra ruimte in uw woning ontstaat. Kortom: met een KWO-systeem haalt u een comfortabel en gezonder leefklimaat in huis.

Rol van Hydreco
Hydreco is en blijft eigenaar van het KWO-systeem. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de levering van koude en warmte van de 240 appartementen. Zij is tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de KWO-bronnen in de bodem en de algemene technische ruimte in het gebouw.

Hydreco heeft als drinkwaterleverancier bijna 100 jaar ervaring in het benutten van water uit de bodem. De kennis en expertise op het gebied van bodembeheer zet Hydreco in bij het realiseren van Koude- en WarmteOpslagsystemen (KWO).

Voor meer informatie over Hydreco en het KWO-systeem kunt u terecht op onze website: www.hydreco.nl.